nguyen kim
  • kfc nguyen kim3
  • kfc nguyen kim 2
  • kfc nguyen kim  1
  • kfc nguyen kim

Dự án: Khu Ẩm Thực Nguyễn Kim

Diện tích: 1100m2

Địa chỉ: Võ Văn Ngân - Thủ Đức, TP.HCM

Năm: 2012

Khác...